Na kliniki EZOA, kjer sem se zdravil zaradi odvisnosti, so del programa tudi razne dejavnosti. Jaz sem jih obiskoval kar nekaj, ena izmed teh dejavnosti je bila tudi Biblioterapija, ki jo vodi terapevtka oziroma psihiatrinja, ki je zaposlena na kliniki. Naj na kratko predstavim Biblioterapijo.

Terapevtka izbere knjigo, ki jo beremo in potem na dejavnosti vsak glasno prebere del knjige. Nato terapevtka izbere iz prebranega dela knjige en stavek, ki je naslov naloge, ki jo do naslednjega srečanja napišemo. Na naslednjem srečanju potem najprej vsak glasno prebere, kar je napisal, terapevtka večkrat napisano komentira, nato se zopet vrnemo h knjigi in vsakdo zopet na glas prebere del knjige, naprej od tam, kjer smo na prejšnjem srečanju zaključili. Terapevtka zopet izbere stavek iz knjige za naslov naloge do naslednjega srečanja. In to ponavljamo, dokler ne preberemo celotne knjige. Ta dejavnost je v času zdravljenja enkrat tedensko. Imamo pa bivši pacienti možnost obiskovanja Biblioterapije tudi sedaj, po zaključku formalnega zdravljenja, le, da je dejavnost za nas enkrat mesečno.
Preberi celoten prispevek...​​​

VOTE

Ocenite ta blog / Rate this blog

Other Polls...